سایت زیر جهت رعایت اخلاق علمی و حمايت از مالكيت فكري و معنوي و همانندجویی در نوشتار پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و دیگر مدارک علمی راه اندازی شده است. «همانندجو» با جست‌وجوی خودکار در متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و دیگر مدارک علمی در ایرانداک و همچنین در وب، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر :

https://tik.irandoc.ac.ir/

دیدگاهتان را بنویسید